Translate

2017. június 18., vasárnap

Katerina Forest: Hamis cigány lakodalom 6.rész.: Ki az úr a háznál ?


Nóri rokonai ettek, ittak, táncoltak is egy kicsit, aztán szép lassan elszállingóztak éjfélre, egy se tartott ki hajnalig.
Nóri kezdte takarítani a romokat. Szó szerint. Az asztalok alól szedegette a sok drága süteményt össze. Azzal szórakoztak a roma gyerekek, ki tud nagyobbat dobni az olvadozó krémes sütikből. Szedte össze az üres üvegeket az asztalokról, mentette amit lehetett, mert pár tortát, több tálca süteményt ki se engedett rakni az asztalokra, azokat mind bepakolta az autóba. Az újdonsült násza énekelgetett a férfi rokonaival összeölelkezve, közben megállás nélkül ittak. Már a zenészek is összecsomagoltak, Nóri fizette őket is a második résszel, mert csak előleget adott – A munka végivel még százezer – úgy alkudott meg velük.
A romák akkor kezdtek hazaszállingózni, mikor rájöttek nincs több ingyen ital. Géza nem törődött a teendőkkel. Nóri és a párja bepakolt a kocsiba, otthagyták őket.
Otthon már nem feküdt le, a fáradság ébren tartotta. Reggel a családjával összeült az ebédlőben, számolgatta a kiadásokat, maradt e fizetni való és mennyi? Csendben sustorogtak, a fiatalok az utcai szobában pihentek, nem akarták zavarni őket. Váratlanul beállított az újdonsült nászasszony a családjával.
– Hol vannak a fiatalok? – kérdezte nagy hangon a násza.
– Hol lennének, ahol kell, ágyban – szólt vissza Nóri.
Géza elindult a fiatalok lakásrésze felé, mint aki otthon van, meg mint aki megteheti.
– Álljál meg Géza, oda nem mehet senki! – kiáltott rá Nóri.
– Hogy-hogy nem mehetek, én senki vagyok? Az én jányom az, akkor megyek, amikor akarok! – hangoskodott Géza.
– Ez nem a te házad, itt én mondom meg, mit lehet! – állt fel Nóri idegesen.
Gézát nem érdekelte a szöveg, törtetett befelé hangos szitkozódással, hogy megnézze, Manyi épségben van-e?
Mindenki ledöbbent, fiatal házasokra így rátörni, még a levegő is megállt egy pillanatra köztük.
Manyi két évvel idősebb nővére a döbbenetet még fokozta.
– Ha Manyit itt valaki báncsa, velem gyűlik meg a baja! – szólt a családra szigorúan.
Nóri agya úgy forgott, mint a ringlispil - Mi a fészkes nyavalya akar ez lenni? Nem tudta felfogni se, miről szól a történet. Aztán gondolt egyet, na ha ti így, akkor én is alakítok.
– Jó, hogy jöttetek, menjünk el a vendéglőbe, fizetni, reklamálni! – szólt Magdusra.
– Mit fizetni, nincs pízünk, elvetted a menyasszonytánc pízt! – rikácsolt Magdus.
– Az nagy baj, ha nincs pénzetek, mert felrúgtátok az egyességet, a hátam mögött rendeltétek a sok márkás italt – emelte fel a hangját Nóri újra, nehogy azt higgyék fél tőlük – én azt ki nem fizetem, sőt feljelentem a vendéglőst, az Ipar Kamaránál, mert szerződést szegett! Velem kötött szerződést írásban, nem veletek! – mondta ki a végítéletet Nóri.
A folyosó végéről hozzájuk hallatszott Géza hangoskodása, Manyi kényeskedő beszéde – Jaj, apu, mi van veled, jól vagyok, he, haggyá mán!
A fiatalok megjelentek álmos képpel az ajtóban. Géza még akkor is mondta a magáét.
– Még hogy én nem mehetek be hozzád, az én jányom vagy, igaz- e Manyi? – húzta magához Manyit, aki zavart mosollyal fogadta a szeretetrohamot, majd mintha javítani akarna a helyzeten visszahúzódott a frissen szerzett férje mellé.
– Már nem a te lányod, férje van, már az övé, már nem te döntesz Géza, hanem a fiam! – szólt ellentmondást nem tűrő hangon Nóri-– szégyelld magad, hogy kérdezés nélkül mentél be az ifjúpár hálószobájába.
Géza felháborodását nem tudták mire vélni, lassan csillapodott csak le, végig tüzes szemekkel nézte a Ferihez bújó lányát.
Feri ijedten nézett az anyjára, érezte, hogy baj van, ismerte jól az anyját.
– Jól van Anyu, ne idegeskedj, nincs semmi baj – próbálta a békességet visszaállítani.
– Te csak gondolod Feri, nagy baj van. Aki így viselkedik, hogy nem tisztel se Istent, se embert, ott baj van! – asztalra csapta a számlákat és felállt.
– No, induljunk a vendéglőshöz, essünk túl rajta mielőbb!
Magdus és Géza megszeppent a határozott hangon, de hamar összeszedték magukat.
– Ha megölsz Nóri, akkor se tudok fizetni, mit gondulsz hány hitelem van, csak a háznál elment százezer. Megmondtuk a kőcség a tietek, így illik.
Feri esdeklőn nézett az anyjára – Miért anyám, kifizetjük majd valahogy.
Nóri szigorúan nézett a fiára– Nem jó kezdet az, ahol csalással, átveréssel indul egy történet fiam, abból jó nem származik.
Gézáék kelletlenül ültek be a kocsiba, hogy felkeressék együtt Nórival elszámolásra a vendéglőst.