Translate

2017. április 7., péntek

Katerina Forest: Lépés előny


Csak a surranó kavics mi léptem alatt
csikorog,a bennem megrekedt belső világ
 hallgat, nem kiállt, nem tépi szét agyam,
nesztelen siklik a tudatom, nem látlak.

A hiányérzet mi benned él, mégis átlép
hozzám, gyengéden érinti lelkem- Ne félj
- szól-  nem okollak a testi hibámért.
Lezárt szemhéjam alól nézlek. - Ki vagy?

Csak egy ember, kinek testében amazon
időz, belső hatalma szelíd, kegyes titok,
és arról álmodik minden éjjel, hogy jár,
kihúzott gerinccel a szélben dacolva áll .

És már nézem, a hiányzó végtagokat,
amin élet fájdalom rajzolta körvonalak
csúsznak a semmibe, s hiába közvetít felém
megalkuvást a testbeszéd.